Sopimusehdot

HYVINVOINTISOPIMUS

 

a) Sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään (3) kolme kuukautta. Sopimuksen irtisanomisaika on (2) kaksi kuukautta.

b) Sopimuksen haltija on oikeutettu irtisanomaan hyvinvointisopimuksensa (2) kahden kuukauden irtisanomisoikeudella. Erityissyitä sopimuksen purkamiseen ei vaadita. Irtisanominen tulee aina tehdä henkilökohtaisesti Silverplus kuntoklubilla irtisanomislomakkeella. Silverplus vahvistaa irtisanomisen ja ilmoittaa viimeisen veloituspäivän. Etukäteen maksettuja harjoituskuukausia ei palautetta. Asiakkuuden uudelleen aktivoinnista peritään toimistomaksuna 45€.

c) Hyvinvointisopimuksen voi irtisanoa ilman 2kk irtisanomisaikaa, mikäli sopimuksen haltijalla on vähintään (2) kahden kuukauden liikuntakyvyttömyys, joka estää häneltä liikunnan harrastamisen. Välitön irtisanominen vaatii lääkärintodistuksen.

d) Hyvinvointisopimuksen voimassaolo voidaan jäädyttää ilman erillistä syytäjokaista 12kk kohti (2) kahdeksi kuukaudeksi. Tällöin jäädytyksestä peritään kertaluontoisena kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen jäädytysmaksu jokaista jäädytyskuukautta kohti. Minimi jäädytysajan pituus on kuukausi. Ilmoitus jäädytyksestä tulee tehdä etukäteen Silverplus kuntoklubin vastaanottoon.
Jäädytysmaksu                                       20€/kk
Yli yhden (1) vuoden asiakkuuksille        10€/kk
Yli kahden (2) vuoden asiakkuuksille        0€/kk

e) Irtisanottua hyvinvointisopimusta ei voi jäädyttää. Jäädytysoikeus koskee vain voimassaolevia hyvinvointisopimuksia.

f) Sairaudesta tai raskaudesta johtuen hyvinvointisopimuksen voimassaolo voidaan jäädyttää vähintään (1) yhdeksi ja enintään 12 kuukaudeksi, jolloin veloitukset ja harjoitteluoikeus katkeavat. Vain lääkärintodistuksen mukainen, minimissään (4) neljä viikkoa yhtäjaksoisesti kestävä, sairaudesta tai raskaudesta johtuva väliaikainen liikuntakyvyttömyys oikeuttaa hyvinvointisopimuksen sairausajan jäädytykseen. Jäädytykset ja harjoitusmaksujen hyvitykset huomioidaan kuukausitasolla, yksittäisiä sairaslomaviikkoja ei huomioida. Jo veloitettuja harjoitusmaksuja ei palauteta vaan ne huomioidaan tulevien harjoitusmaksujen hyväksi. Sairaudesta tai raskaudesta johtuvasta sopimuksen jäädytyksestä ei peritä erillistä jäädytysmaksua.

g) Asiakkuuden päätyttyä asiakas on velvollinen palauttamaan Silverplus klubikorttinsa vastaanottoon. Palauttamattomasta klubikortista peritään 20€ korvausmaksu.

 

KUNTOSALISOPIMUS

 

a) Sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään (3) kolme kuukautta. Sopimuksen irtisanomisaika on (2) kaksi kuukautta.

b) Sopimuksen haltija on oikeutettu irtisanomaan kuntosalikorttinsa (2) kahden kuukauden irtisanomisoikeudella. Erityissyitä sopimuksen purkamiseen ei vaadita. Irtisanominen tulee aina tehdä henkilökohtaisesti Silverplus kuntoklubilla irtisanomislomakkeella. Silverplus vahvistaa irtisanomisen ja ilmoittaa viimeisen veloituspäivän. Etukäteen maksettuja harjoituskuukausia ei palautetta.

c) Kuntosalikortin voi irtisanoa ilman 2kk irtisanomisaikaa, mikäli sopimuksen haltijalla on vähintään (2) kahden kuukauden liikuntakyvyttömyys, joka estää häneltä liikunnan harrastamisen. Välitön irtisanominen vaatii lääkärintodistuksen.

d) Kuntosalikorttia ei ole mahdollista jäädyttää, poikkeuksena sairastapaukset. Jäädytys vaatii tällöin aina minimissään (4) neljän viikon lääkärintodistuksen.

e) Sairaudesta tai raskaudesta johtuen kuntosalikortin voimassaolo voidaan jäädyttää vähintään (1) yhdeksi ja enintään 12 kuukaudeksi, jolloin veloitukset ja harjoitteluoikeus katkeavat. Vain lääkärintodistuksen mukainen, minimissään (4) neljä viikkoa yhtäjaksoisesti kestävä, sairaudesta tai raskaudesta johtuva väliaikainen liikuntakyvyttömyys oikeuttaa kuntosalikortin sairausajan jäädytykseen. Jäädytykset ja harjoitusmaksujen hyvitykset huomioidaan kuukausitasolla, yksittäisiä sairaslomaviikkoja ei huomioida. Jo veloitettuja harjoitusmaksuja ei palauteta vaan ne huomioidaan tulevien harjoitusmaksujen hyväksi. Sairaudesta tai raskaudesta johtuvasta sopimuksen jäädytyksestä ei peritä erillistä jäädytysmaksua.

f) Asiakkuuden päätyttyä asiakas on velvollinen palauttamaan Silverplus klubikorttinsa vastaanottoon. Palauttamattomasta tai kadonneesta klubikortista peritään 20€ korvausmaksu.

 

3. MAKSUTAVAT

 

a) SÄHKÖPOSTILASKUTUS/KASSAAN MAKSU (0€) On maksutapa jossa asiakas saa laskun automaattisesti sähköpostiinsa ja maksaa kuukausittaisen harjoitusmaksunsa joka kuukausi joko verkkopankissa tai suoraan Silverplussan vastaanottoon. Sopimuksen haltijan eräpäivä määräytyy sopimuksen tekopäivän mukaan, laskutus tapahtuu 10 päivää ennen kuukausittaisen harjoituskauden alkua ja laskulla on 14 pvä netto.

b) SÄHKÖINEN E-LASKU (0,50€) On maksutapa jossa asiakkaan lasku lähetetään sähköisesti suoraan asiakkaan verkkopankkiin. Laskutustiedot ovat valmiina eikä tili- ja viitenumeroita tarvitse syöttää käsin. Toistuva lasku on mahdollista hyväksyä automaattisesti. Pankkien perimä e-laskutusmaksu tulee asiakkaan maksettavaksi.

c) PAPERILASKUTUS (5€) Harjoitusmaksu voidaan suorittaa kuukausittaisella laskulla, jolloin jokaiseen laskuun lisätään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen laskutuslisä.

d) ERITYISOLOT Etukäteen maksettuja suorituksia ei palauteta liikuntaseteleinä eikä rahana jäsensopimusta irtisanottaessa.

e) SAATAVAT Erääntyneestä laskusta lähetetään yksi (1) maksumuistutus sekä yksi (1) maksukehotus, johon lisätään kulloinkin voimassaolevat muistutus- ja laskutuskulut. Edelleen maksamatta oleva saatava siirretään perittäväksi ulkopuoliselle taholle. Kun saatava on siirretty perintään, on Silverplussalla oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen asiakkaalle. Tämä ei kuitenkaan vapauta asiakasta sopimuksen mukaisesti erääntyvien erien maksamisesta.

 

4. YLEISET SOPIMUSEHDOT
SILVERPLUS:

 

Huoltaa välineet, laitteet ja varusteet taatakseen toiminnan laadun ja turvallisuuden.
Voi sulkea keskuksen tai lyhentää aukioloaikoja pyhäpäivien ja virallisten vapaapäivien yhteydessä.
Silverplussalla on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen siitä riippumattoman esteen seurauksena (vesivahinko, työtaistelutoimenpide tai muu sen kaltainen este, minkä seurauksena palveluja ei voida tarjota). Silverplussalla on myös oikeus rajoittaa Silverplus- kuntoklubin tilojen käyttämistä joko kokonaan tai osittain välttämättömien huolto-yms. toimenpiteiden ajaksi.
Silverplus pidättää itsellään oikeuden tehdä kausikohtaisia muutoksia ryhmäliikuntaohjelman sisältöön ja tuntien määrään sekä liikuntakeskuksen aukioloaikoihin.
Silverplus pidättää itsellään oikeuden rajoittaa tehtävien hyvinvointisopimusten määrää sekä osallistujien määrää ryhmäliikuntoihin.
Silverplus pidättää itsellään oikeuden perua ryhmäliikuntatunti tai kuntosaliohjaus ohjaajan sairauden tai muun esteen takia. Ryhmäliikuntatunti voidaan myös perua, mikäli tunnin vähimmäismäärä ei täyty. Perumisesta tulee aina ilmoittaa osallistujille henkilökohtaisesti.
Silverplus ei vastaa henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaille tai asiakkaiden vieraille tai henkilökohtaiselle omaisuudelle Silverplussan tiloissa tai Silverplussan tiloihin yhteydessä olevissa tiloissa / alueilla (esim. parkkipaikka), paitsi jos vahinko on aiheutunut Silverplussan laiminlyönnin johdosta.
Pyrkii dopingvapaaseen ympäristöön ja toimintaan.
Pidättää itsellään oikeuden purkaa hyvinvointisopimus, jos asiakas esiintyy päihtyneenä, jättää noudattamatta turvallisuus- tai järjestysohjeita, käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti tai jos käytöksen katsotaan olevan liikuntakeskuksen ilmapiiriin sopimatonta.
SOPIMUKSEN HALTIJA:

On täyttänyt 40 vuotta.
Pyrkii omalla panoksellaan vaikuttamaan keskuksen viihtyvyyteen ja siisteyteen sekä noudattamaan Silverplus- kuntoklubin välineiden, laitteiden tai varusteiden käyttöä koskevia ohjeita.
On vastuussa omasta terveydentilastaan siten, ettei harjoittelu aiheuta terveysriskiä. Harjoittelu tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.
Silverplussan kaikki sopimukset ja kortit ovat henkilökohtaisia. Harjoitteluoikeutta ei voi käyttää kukaan toinen, eikä sitä voi siirtää toiselle.
Väärinkäytösten ehkäisemiseksi Silverplussassa on kulunvalvontajärjestelmä. Kulunvalvonta edellyttää jokaisen sopimuksen haltijan käyttävän asiakaskorttiaan ennen käyntiään tai todistavan henkilöllisyytensä. Kadonneen, turmeltuneen tai muuten käyttökelvottoman asiakaskortin uusimisesta veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen käsittelykulu.
Ymmärtää, ettei voi vaatia hyvitystä harjoitusmaksulleen eikä irtisanoa sopimustaan, jos Silverplus joutuu hetkellisesti osittain tai kokonaan sulkemaan Silverplus- kuntoklubin ja keskeyttämän palvelujen tarjoamisen siitä riippumattoman esteen tai Silverplussassa suoritettavien välttämättömien huolto- yms. toimenpiteiden takia.
Sopimus- ja laskutustietojen muutokset tulee tehdä kirjallisesti Silverplus-liikuntakeskuksessa muutoslomakkeella. Muutokset astuvat voimaan aina seuraavan kuukauden veloituspäivästä.