Ikääntyminen ja lihaksisto

Onko kyse väistämättömästä fysiologisesta rappeutumisesta vai omista valinnoista?

Helpon elämän riskitekijät

Lääketieteen kehitys ja hyvä julkinen terveydenhuolto ovat johtaneet eliniän pidentymiseen. Pidentynyt elinikä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita laadukasta elämää. Vuonna 2040 yli 65-vuotiaiden määrä väestöstä tulee Suomessa nousemaan yli 50 % nykyisestä. Tämä kasvava seniorikansalaisten joukko tulee myös kärsimään monista sairauksista. Nykypäivän elämäntapa on hyvin passiivinen. Enemmistö tekee istumatyötä tietokoneen ääressä ja ajaa autolla paikasta toiseen. Myös vapaa-ajanviettotavoista on tullut enemmän ja enemmän inaktiivisia. Arkiliikunta ja fyysiset työt vähenevät jatkuvasti. Tämä tulee väistämättä näkymään monin tavoin kehossa ikääntymisen myötä. Useat sairaudet ja vaivat, jotka yleisesti liitetään ikääntymiseen, ovat tämän passiivisen elämäntavan tulosta. Paikallaan istuvat eläkeläiset heikentyvät kaksi kertaa nopeammin kuin aktiiviset. Mitä liikunnallisempi elämä, sitä hitaampi ja loivempi on vanhuusiän alamäki.

Liikunta lääkkeenä

Hyvää toimintakykyä ja laadukasta elämää on mahdollista ylläpitää liikunnan avulla. Liikunta parantaa elämänlaatua pienentämällä kehon rasvaprosenttia ja lisäämällä lihasmassaa ja voimaa. Myös tasapaino ja liikkuvuus paranevat liikunnan myötä. On hyvä myös pitää mielessä, että liikuntaa aktiivisesti harrastavat sairastuvat selvästi vähemmän mm. tuki- ja liikuntaelin sairauksiin, syöpään, osteoporoosiin, diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin sekä mielenterveysongelmiin.
Lihaksesta rasvaksi
Lihasmassa voi pienentyä 40-vuoden jälkeen kymmenessä vuodessa jopa 8%. 75 ikävuoden jälkeen tahti kiihtyy ja luku voi olla jopa 15% vuosikymmenessä. Lihasten surkastuessa tilalle tulee rasvaa ja sidekudosta. Lihasmassan pienentyessä toimintakyky heikkenee. Lihaksia ei välttämättä tule ajatelleeksi ennen kuin niiden voiman menettää. Tuolilta ylös nousu on vaikeaa ja portaat tuntuvat raskailta. Pian sen huomaa kauppakasseja kantaessaan ja lopulta välttelee jo maahan menemistä, sillä ylös nouseminen on niin hidasta ja vaikeaa.

ikaantuminen1

Hyviä uutisia

Hyvää lihaksistoa ja tätä kautta laadukasta elämää on kuitenkin mahdollista ylläpitää läpi elämän.
Tutkimukset osoittavat että lihakuntoharjoittelulla lihaksen surkastumista voidaan hidastaa tai jopa kokonaan pysäyttää. Kyky lisätä lihasmassaa ja voimaa säilyy nimittäin koko eliniän. Senioriurheilijoiden keskuudessa tehdyt tutkimukset vahvistavat, että vanha myytti väistämättömästä toimintakyvyn heikentymisestä ikääntymisen myötä ei pidä paikkansa. Lihaksiston surkastuminen johtuu pääasiassa ihmisen passivoitumisesta. Ja tämä passivoituminen kasvaa iän myötä. Iäkkäällä ihmisellä jo muutaman kuukauden mittaisella lihaskuntoharjoittelulla voima lisääntyy, sekä miehillä että naisilla jopa 10–30%.
Jokaisella meistä on siis mahdollisuus elää laadukasta ja aktiivista elämää vielä vanhemmitenkin. Päätös on sinun

ikaantuminen2

Lähde:
© The Physician and Sportsmedicine, Chronic Exercise and Muscle Mass, Volume 39, Issue 3, September 2011
https://lihastohtori.wordpress.com/2014/01/31/seniorin-lihasvoimaharjoittelu-sundell/